Tuesday, November 17, 2015

Cafe sách Lado

Hãy đến với Lado Coffee tại 1047 Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp